CENÍK

Ceník podlahářských prací pro rok 2018/2019                   

Příprava podkladu:
Broušení podkladu diamantem do 3mm                                         1m2      160,-Kč                  
Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - smirek                  1m2      40-50,-Kč
Mezibrus nivelační hmoty cement, sádra diamant DISK,               1m2      35-50,-Kč 
Odbroušení starého asfaltu - po parketách diamantem Thermo    1m2      150-250,-Kč
Odbroušení vyzrálého sintru na anhydridu - diamantem Abrasive 1m2      120-160,-Kč
Odbroušení starého lepidla z podkladu - diamantem Thermo        1m2      140-160,-Kč
Broušení a rovnání krajů betonu, anhydritu diamantem                 1mb       60-100,-Kč      
Vysátí podkladu průmyslovým vysavačem prašnost H                   1m2       24,-Kč
Používání vysavače po celou dobu zakázky na 1m2                     1m2       55,-Kč
Penetrování podkladu disperzí                                                        1m2       18,-Kč
Penetrování podkladu polyuteranem 1 vrstva                                 1m2       40,-Kč 
Penetrování podkladu adhézním můstkem                                     1m2       34,-Kč
Stěrkování nivelační hmotou s vlákny                                             1m2       75,-Kč
Stěrkování nivelační hmotou bez vláken                                         1m2       60,-Kč
Odvzdušnění nivelační hmoty dle tloušťky nivelace                        1m2       15-20,-Kč
Stržení staré krytiny strojně /PVC,koberce, vinyl, korek, dřevo/      1m2       25-180,-Kč
Stržení staré podlahoviny ručně /pvc, koberce, vinyl, korek/           1h          260,-Kč
Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu
                                                                                                         1m2       60 - 300
Oprava betonových schodů                                                             1h          300,-Kč 
Oprava podkladu /šití, tmelení, apod ../                                           1h          280,-Kč
Oprava popraskaného betonu                                                         1mb       100-240,-Kč  
Aplikace tekuté parozábrany dle typu                                              1m2       60-100Kč